De geschiedenis van de familie Duhoux

Onze familiegeschiedenis begint op 29 maart 1814, de dag dat Louis Du Houx trouwde met Alida Johanna Charlotte Lochnaar. Christiaan Carel Lochnaar, de vader van Alida, kocht voor een bedrag 1301 gulden op 9 februari 1822 de herberg in het voormalige Vrouwenparochie, voor zijn schoonzoon Louis. Het pand dient vandaag de dag nog steeds als horecagelegenheid, maar valt tegenwoordig onder het dorp Ouwe Syl.

Louis en Alida kregen destijds 3 kinderen.

 1. Antoinette Du Houx date/place
 2. Jean-Louis Du Houx 24/05/1815/Neufour
 3. Carel Lochnaar Du Houx 15/03/1817 Thonelle

Carel Lochnaar Du Houx is vervolgens getrouwd met Fijke Feijkes Zijlstra en samen kregen zij zes kinderen. Één van hun lieftallige kinderen stierf helaas in de eerste levensjaren. Ype Du Houx geboren op 25 maart 1851, werkte als timmerman en kastelein in Stiens. Samen met zijn vrouw Grietsje Boelstra kreeg hij drie kinderen, twee zoons en een dochter.

De eerste zoon, Johannes Sieds , geboren op 8 augustus 1875, werkte al vroeg als slager en kastelein. Johannes begon zijn carrière in Stiens, verhuisde vervolgens naar Wirdum waar hij met Tjitske Tolsma 13 mei 1903 in het huwelijk stapte.

Dochter Trijntje werd geboren op 13 juni 1877.

Feike, de tweede zoon, werd geboren op 17 juli 1889 en vernoemd naar zijn oma.

Rond mei 1916 kochten Johannes Sieds en Tjitske Tolsma het pand aan de Greate Buorren in Wirdum, dat destijds eigendom van de Nederlands hervormde kerk was. Zij begonnen hierin hun eigen Slagerij-Café onderneming, wat zou uitgroeien tot het huidige Hotel-Restaurant.

GENERATIE 1

Johannes & Tjitske kregen drie kinderen;

 1. Janke Du Houx (28/02/1904)
 2. Gretel Du Houx (19/12/1905)
 3. Ype Du Houx (21/6/1909)

Ype Du Houx is op 17/10/1931 getrouwd met Hinke Miedema in Leeuwarderadeel. Samen hebben zij in 1932 de onderneming van zijn vader voortgezet.

Zus Janke is in 1924 getrouwd met Johannes Brinksma die smid was in Wytgaard.

Zus Grietje is in 1926 getrouwd met veehouder Jan Annema uit Rinsumageest.

GENERATIE 2

Ype & Hinke kregen 3 kinderen;

 1. Johannes Syds Du Houx (25/2/1932)
 2. Theunis Du Houx (30/6/1935)
 3. Jitske Du Houx (14/7/1937)

Johannes Syds Du Houx is op 21 maart 1956 in Leeuwarden getrouwd met Wiepkje Hartstra, die op 30 oktober 1932 in Follega geboren werd.

Johannes zijn jongere broer Theunis is met Trijntje Haaima getrouwd op 7 december 1955 in Baarderadeel. Samen zijn zij tijdelijk tussen 1959 tot 1965 de uitbaters geweest van het bedrijf. Vervolgens hebben zij het recreatiebedrijf ‘Camping Schuilenburg’ in Hindelopen overgenomen, dat vader Ype Du Houx in voorgaande jaren had opgestart.

De jongere zus Jitske vertrok richting Terzool waar zij op 24 mei 1957 trouwde met Sietse de Vries, de slager van het dorp en pleegzoon van Frans de Vries en Dieuwke van Wier.

Vanaf 1956 werden Johannes en Wiepkje, beter bekent als Wiep, de uitbaters van het bedrijf aan de Greate Buorren in Wirdum. In voorgaande jaren waren Johannes en Wiep eigenaren van de slagerij aan de Greate Buorren in Wirdum, die nu bekend staat als slagerij Hoekstra.

We kunnen gerust zeggen dat Johannes en Wiep de werkelijke grondleggers zijn van het bedrijf. Om het bedrijf een betere toekomst te bieden waren ze gedwongen om te investeren, en door nieuwe regulering waren ze onderhevig aan verplichte hervormingen. Dit zorgde in eerste instantie voor moeilijke jaren. Pas vanaf ’65, de tijd van de gasboringen, begon het hotel naamsbekendheid te vergaren en kwam er veel vraag naar kamers.

Johannes en Wiep, bewust van hun sociale functie in het dorp en met de blik op de toekomst, besloten in de jaren 60 om het bedrijf uit te breiden. Ze kochten het naastgelegen pand en voegden zo veertien hotelkamers, een grote zaal en een ontbijtzaal aan het bedrijf toe. Door deze visionaire en belangrijke beslissing veranderde het bedrijf van Slagerij/Café naar Hotel Café Restaurant Duhoux.

GENERATIE 3

Johannes & Wiep kregen 4 kinderen;

 1. Anna Du Houx (12-8-1957) – (8-9-1957)
 2. Ypeus Johannes Du Houx (30-11-1958)
 3. Bonno Louis Du Houx (25-6-1961)
 4. Anna Hinke Du Houx (14-9-1962)

Bonno Louis Duhoux trouwde op 18 november 1983 met Tjitske Schulpzand, die op 30 mei 1958 in Harlingen geboren werd.

Bonno en Tjitske kwamen in 1984 bij de familiezaak van Johannes en Wiep in, die in 1995 uiteindelijk succesvol werd overgenomen. Uiteraard waren vader en moeder nog dagelijks in de onderneming te vinden, voor enkele ‘hand en spandiensten’.

In het jaar 2004 hebben Bonno en Tjitske een nieuwe verbouwing in het pand laten plaatsvinden. De snackbar werd er uitgehaald en het café-restaurantgedeelte werd prachtig gerenoveerd en van elkaar gescheiden.

Waardoor er tegenwoordig een erg gezellig Eetcafé in Wirdum is.

Nieuwsgierig hoe het bedrijf er tegenwoordig bij staat?

Kom gezellig eens bij ons langs in Wirdum.

Oant sjen!